Produsele noastre
Serviciile noastre

Despre Noi

S.C.FIRE  SAFETY S.R.L. vă oferă o gaMagazin Fire Safetymă largă de servicii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (execuţie,consultanţă), distribuitor pentru materiale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Firma noastră se bucură de aprecierea clienţilor noştri actuali, şi sperăm ca şi dumneavoastră veţi fi mulţumiţi  de serviciile şi produsele noastre.
 
Serviciile şi produsele noastre sunt bine cunoscute pe piaţă locală. Contactaţi-ne pentru a obţine mai multe informaţii despre ele.

 

S.C.FIRE SAFETY S.R.L. asigură:

1. Întocmirea documentelor de protecţie împotriva incendiilor,conform prevederilor Normleor generale de Prevenire şi Stingere a incendiilor şi Ordinului 775/1998,astfel:

 • intocmirea scenariului de siguranţă la foc
 • întocmirea planului de intervenţie pentru stingerea incendiilor
 • întocmirea planului de evacuare în caz de incendiu
 • întocmirea planului de depozitare a mărfurilor

2. Evaluarea riscului de incendiu

3. Acordarea de consultanţă tehnică în conformitate cu noile acte normative apărute pe linia protecţiei împortiva incendiilor

4. Efectuarea instructajelor la diferite categorii de salariaţi :

 • instructaj introductiv general
 • instructaj la locul de muncă
 • instructaj periodic lunar

Asigură service de : verificare,încărcare şi reparare pentru întreaga gama de stingătoare.

 • verificarea,întreţinerea periodică (semestrială)a instalaţiei de semnalizare,alarmare şi alertare în caz de incendiu.
 • verificarea hidranţi interiori şi exteriori (semestrial)
 • verificarea şi interţinerea instalaţiei de spinklere (semestrial)  

Firma este autorizată pentru efectuarea lucrări de:

 • verificare,încărcare şi  reparare a stingătoarelor
 • lucrări de ignifugare cu material ignifug cu trei funcţii :antifoc,antimucegai,anticarie
 • servicii ISCIR (RSVTI)
 • lucrări de instalare şi intreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor,cu excepţia celor care conţin anumite gaze flourate cu efect de ser
 • instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

 

S.C.FIRE SAFETY S.R.L. comercializează următoarele produse :

 • stingătoare presurizate portabile cu pulbere tip P1,P2,P3,P6,P9 ,P10,P12
 • stingătoare cu spumă aeromecanică tip SM 6,SM9
 • stingătoare cu CO2 tip G2,G3,G5,G6,
 • stingătoare transportabile cu pulbere tip P50,P100
 • stingătoare cu spumă mecanică tip SM 50,SM100
 • furtun PSI ,echipat cu racord de refulare (20 ml): tip A,tip B ,Tip C
 • Panou de incendiu echipat
 • Cutie hidrant echipat cu :furtun PSI tip C cu racord refulare tip C,robinet hidrant, ţeavă refulare tip C,
 • hidranţi
  - hidrant de suprafaţă
  - hidrant subteran cu cutie protecţie şi cot cu picior tip :DN 65,DN 80,DN 100
  - hidrant portativ cu racord tip : AI, AII, IB,IIB,  IC,IIC
 • motopompe
 • racorduri,ţevi
 • ladă de nisip
 • lampă de iluminat de siguranţă  EXIT
 • mască contra fumului
 • costum PSI
 • cască PSI
 • Fire Safety Truse medicale Indicatoaretruse sanitare
  - trusă sanitară de prim ajutor pentru societăţi
  - trusă sanitară prim ajutor pentru autoturisme 
  - set componente pentru truse sanitare
  - set componente trusă sanitară auto
 • Indicatoare (etichete autocolante) diferite mărimi de:
  - avertizare (în domeniul SU şi SSM)
  - prevenire  (în domeniul SU şi SSM)
  - direcţionare  (în domeniul SU)
 • Fişe individuale de SU şi SSM
 • Dosar medical
 • Plan de evacuare
 • diferite cărţi şi broşuri (SU şi SSM)